Erik Dahl (@eadahl) споделя извоюваните с голям труд уроци от своята практика с UX в реалния свят. Събирани са в продължение на повече от 10 години. Изграждането на реални продукти и услуги включва нарастваща поредица от компромиси с дизайна. Няма идеален процес или магическа пръчка за интегрирането на UX или създаването на удивителни потребителски преживявания. Но разбирането и прилагането на UX аксиомите ще ви позволи да се адаптирате към конкретната ситуация и да изградите продукти, които ще са в резонанс и ще радват крайните потребители.

Какво е UX?

Ако си мислите, че добрият дизайн е скъп, помислете колко би ви струвал лошият дизайн.

Д-р Ралф Шпет, CEO на Ягуар

Дизайнът на потребителското преживяване (UX) е холистично ориентиран поглед към това как “онова, което правим”, влияе на хората, бизнеса и света; също и стратегията за неговото имплементиране.

Аксиомите на UX

Dahl започва със 150 концепции, комбинирани и синтезирани в първоначален набор от 50 аксиоми и представени на IxDA Grand Rapids през декември 2012 г. В рамките на 2013 година, UX аксиомите са представени няколко пъти и синтезирани впоследствие до 21 аксиоми. Концепциите се преработват, изчистват се и се комбинират идеи. Допълват се с още няколко аксиоми и в настоящия си вариант са общо 26. Веднъж завършени, ще бъдат представени под формата на тесте карти, подобно на аксиомите за дизайна и аксиомите за здравето от Invo. Някои от аксиомите са еднакво приложими както към това как осмисляме света, така и към това по какъв начин изработваме продуктите, които се раждат в този свят.

UX-axioms

1. Всичко е заради хората, не заради обекта

UX дизайнът започва и свършва с хората. Той не се изчерпва с това, но тъкмо дизайнът, който се прави за хората, би трябвало да ви е отправна точка. Трябва да спрем да фетишизираме обектите, които създаваме. Именно в своята прозрачност те изпълняват функцията си.

01 transparency

2. Фокусирайте се върху опита, не върху функцията

Фокусираме се върху един по-цялостен подход към дизайна. Не става въпрос за това хората просто да си изпълнят задачите, а за качеството, с което го правят.

02 design

3. Историите са начинът, по който разбираме и оформяме света

Историите ни помагат да разберем кои сме в този свят. Те изобразяват ценностите ни и мисловните ни модели. Трябва да разбираме историите, които хората разказват, за да можем да изработим наши собствени истории и наши собствени продукти.

Културата е просто един ансамбъл от истории за нас самите, които разказваме сами на себе си.

Клифърд Гиърц, антрополог

4. Обръщайте внимание на моделите

Моделите ни помагат да даваме предимство едновременно и на реалните, и на мислените опитности. Търсим модели, чрез които да разбираме света около нас и които да използваме при изработването на продуктите и услугите, които създаваме.

04 patterns

5. Първо е откриването на проблема, после е решаването му

Трябва да сме сигурни, че решаваме правилния проблем, преди да се фокусираме върху конкретно решение. Творчеството и иновацията се изразяват също толкова в намирането на проблема, колкото и в неговото решаване.

05 problem-finding

Ако имах 1 час за решаването на някакъв проблем и животът ми зависеше от решението, щях да прекарам първите 55 минути в определяне на подходящия въпрос, който да задам, тъй като щом вече знам правилния въпрос, мога да реша проблема за по-малко от 5 минути.

Алберт Айнщайн

6. Разобличавайте и поставяйте под въпрос общоприетото

Без значение колко голямо разследване правим, винаги ще има схващания, които са вече приети в процеса на дизайн. Ролята ни като дизайнери е да разобличим предпоставеното, да създадем хипотези, да тестваме и да изпразним решенията си от всякакъв риск.

“Несигурността е некомфортна позиция, но сигурността пък е абсурдна.”

Волтер

7. Изследвайте едновременно общата картина и детайлите

UX дизайнът ни кара постоянно да се вглеждаме както в голямата картина, така и в детайлите. Трябва да създадем систематична стратегия за дизайнерската ни разработка, но също и да се фокусираме на микро взаимодействията. Съответно, когато променяме едното, следва да преоценим и другото. UX дизайнът изисква от нас да внимаваме както за макро нивото, така и за микро нивото.

8. Познаване на материала: хора, технологии, бизнес, естетика…

Работата ни като UX дизайнери съвсем естествено е синтетична. Това е процес по прекрачване на граници и създаване на мостове между различни дисциплини. Наша е отговорността да сме грамотни във връзка с материала, който оформяме и за това, което изработваме.

Продавате ли знанието си, репертоарът ви ще е ограничен. Продавате ли своето незнание, ще имате неограничен репертоар.

RSW on Charles Eames

08 synthetical-work

9. Отворете си очите: не вярвайте на онова, което казват хората

Поведението се разбира най-добре чрез наблюдение. Създаваме дизайн за хората, като разбираме тяхното поведение.

Какво казват хората, какво правят и какво казват, че ще направят, са съвсем различни неща.

Маргарет Мийд

10. Създавайте модели, не просто разкази; използвайте рамки

Разказите са страхотни, но те не казват цялата история. Нужно е да изработим моделите, които да покажат взаимовръзките между обектите и в същото време да разкажат многопластови истории.

10 frameworks

11. Прекроявайте ограниченията, така че да тласкат към резултати

Всеки проект има в себе си някакъв вид ограничения, които следва да прегърнете и да експлоатирате. Прегръщането на ограниченията може да бъде освобождаващо и да принуди дизайнера да създаде непознати досега дизайнерски решения.

12. Овладейте сложността; не опростявайте

Законът за съхраняване на сложността гласи, че на приложенията е присъща сложност, с която трябва да се справим при разработката на продукта и при взаимодействието с потребителя. Сложността дава сила, но не карайте хората да боравят със сложни интерфейси.

12 complexity

Законът за запазването на сложността при взаимодействието между човек и компютър гласи, че на всяко приложение е присъща определена сложност. Тази сложност не може да се премахне според желанието и трябва да се справяме с нея, както при разработването на продукта, така и при взаимодействието с потребителя.

Лари Теслър, Xerox PARC

13. Не вземайте произволни решения по отношение на дизайна

Създавайте дизайна с цел. Трябва да имате разумен мотив за всяко ваше решение по дизайна. “Понеже е яко”, “Понеже е модерно”, “Понеже го исках”, “Понеже е добра практика” – това не са достатъчно добри мотиви.

14. Създавайте очаквания и работете с тях

В голяма степен начинът, по който хората си взаимодействат с продуктите и услугите, се определя от техните очаквания. Нужно е да разбираме, активно да създаваме и да работим с очакванията на хората.

15. Всичко е обект на дизайн и всичко е предизвикателство пред дизайна

UX дизайнът се простира далеч отвъд конкретния проект. Трябва да изработите всичко, от организацията до email-ите, със същото внимание, с което изработвате продуктите и услугите си.

16. Разбийте протокола; вашата роля е по-голяма, отколкото си мислите

UX дизайнерите извършват много повече от тактическа дизайнерска работа. UX-ът се занимава със създаването на продуктови стратегии, свързване на звена и улесняване на комуникацията. Дизайнерът създава пространство за споделено разбиране.

17. Казвайте “да, и”; не заемайте винаги позицията “или – или”

Винаги има творчески решения на проблемите и повечето от тях могат да бъдат ситуация, от която печели всеки. Приемайте възможностите и помислете как да ги превърнете в най-доброто.

18. Въпросът е в пътешествието, жизнения цикъл и прехода; не просто в ключовите моменти

Трябва да разбирате цялото пътешествие на клиента, не само отделни ключови моменти. Трябва да разбирате как хората се движат от една интеракция към друга.

19. Давайте външен израз на своята работа, пред вас самите и пред останалите

Когато правите работата си видима, това ви позволява да овъншностите паметта си за извършеното и да намерите връзки, които иначе не бихте открили. Позволява ви също по-лесно сътрудничество, едновременно пасивно и активно, с другите хора.

20. Създавайте и затваряйте циклите на обратна връзка

Дизайнът е свързан със създаването на артефакти или среди, комуникиращи с хората. Потребителските интерфейси наподобяват разговор и трябва да създадете и да затворите циклите на обратна връзка, така че хората да се чувстват уверени.

21. Създавайте неща и после ги разрушавайте

UX дизайнът основно би трябвало да се занимава със създаването на неща и интегрирането им в света. Но голяма част от нещата, които UX дизайнерите правят, са пожертвани концепции. И те трябва да се ползват като средство към някаква крайна цел.

22. Контекст, контекст и пак контекст

Всичко е свързано с контекста. Трябва да разбирате контекста, за който създавате дизайн и контекста, който създавате и поддържате с вашия дизайн. Контекстът определя употребата.

23. Фокусирайте се на едно нещо и след това го направете наистина добре

Не се разсейвайте и не се изкушавайте от появилите се особености. Фокусирайте бизнеса си, своя продукт или услуга върху едно главно предимство и предложете повече от очакваното. Веднъж, след като сте установили кое е главното, можете системно да го разширявате.

24. Разбирайте емоцията и играйте с нея

Човешките емоции са сърцевината на всяко възприятие и взаимодействие. Като UX дизайнер, трябва да разбирате емоциите и как да създавате дизайн заради определена емоция.

24 emotion

25. Пораждайте доверие

Доверието е в сърцевината на всички взаимоотношения между хората. Нещата не стоят по-различно от гл.т. на отношенията между хората и вашите продукти или вашия бранд. Нужно е винаги да установявате и да храните доверие у хората.

26. Намерете как да си сътрудничите с другите

UX дизайнът не е солова изява. Ще трябва да се научите да се държите добре с останалите, тъй като те могат да разширят възможностите ви и да ви свършат работа.

 

Ако нещо си струва да се направи, то си струва да се направи добре! 

 

Източници:

Comments are closed.

Post Navigation

Read previous post:
featured-copyright
Авторско право

Когато става дума за интелектуална собственост, добре е да сме запознати как се защитава тя. Снимки, дизайн, романи, музикални произведения...

Close